หมวดหมู่ : แผ่นพับ ใบปลิว
เข้าชม : 14758 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 5590 ครั้ง
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ศึกษาเพื่อป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5625 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2090 ครั้ง
- บันไดพาดมีกี่ประเภท - การดูแล บำรุงรักษาบันไดพาด - ใช้บันไดพาดอย่างไรให้ปลอดภัย - ข้อห้ามในการใช้บันไดพาด มาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้กันครับ การเลือกบันไดพาดในการใช้งานต้องเลือกให้เหมาะสม


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2610 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1504 ครั้ง
เอกสารความปลอดภัยเรื่องรังสี จากสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน อธิบายถึงเรื่องต่างๆดังนี้ - ความหมายของรังสี - แหล่งกำเนิดรังสี - ประเภทรังสี - การนำรังสีไปใช้ประโยชน์ - การป้องกันอันตรายจากรังสี


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5018 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3506 ครั้ง
เอกสารเรื่อง อาการปวดหลังป้องกันได้อย่างไร เป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่จัดทำโดย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน เนื้อหาเอกสารครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ - โครงสร้างของกระดูกสันหลัง - อาการปวดหลังเป็นอย่างไร - สาเหตุของการเกิดอาการปวดหลัง - การป้องกันอาการปวดหลัง - ข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกาย - การออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดหลัง เอกสารนี้เป็น PDF ไฟล์นะครับ


รายละเอียด
 
เข้าชม : 6269 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3704 ครั้ง
เอกสารนี้เป็นแผนพับของสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน ที่อธิบายถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ กลไกการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง เสียงดังแค่ไหนจึงจะเกิดอันตราย ป้องกันเสียงดังได้อย่างไร วิธีการดูแลสุขภาพหู


รายละเอียด
 
เข้าชม : 4363 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2570 ครั้ง
โหลดไปอ่านกันดูครับ เอกสารความปลอดภัยเรื่อง การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เน้นเรื่องการใช้เซฟการ์ด มี 2 หน้า แต่เนื้อหามีประโยชน์ สาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้น มักเกิดจากเครื่องจักรชำรุด เครื่องจักรมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความประมาทของผู้ทำงานกับเครื่องจักร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการป้องกันอันตรายมิให้เกิดขึ้นได้ และการป้องกันที่ได้ผลวิธีหนึ่ง คือ การติดตั้งเซฟการ์ด หรือ ฝาครอบเครื่องจักรที่เหมาะสมที่เครื่องจักร ณ จุดที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ รวมถึงการแขวนป้ายเตือน ป้ายห้ามเดินเครื่องจักรในระหว่างการซ่อมบำรุง


รายละเอียด
 
เข้าชม : 4456 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2066 ครั้ง
สถานที่อับอากาศ คือ อะไร สถาน ที่อับอากาศ หมายถึง สถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีพอ ทำให้อากาศหรือปริมาณก๊าซออกชิเจนในบรรยากาศมีไม่เพียงพอต่อการหายใจ หรือสถานที่นั้นมีก๊าชหรือไอพิษสะสมอยู่ เช่น บ่อหมักต่าง ๆ หรือถังที่ปิดฝาตลอดเวลา ท่อน้ำเสียขนาดใหญ่ ทางระบายน้ำที่ปิดทึบ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เราอาจไม่คาดคิดว่าจะเป็นลถานที่อับอากาศ เช่น ถังสูง ๆ ที่เปิดฝาทิ้งไว้ ห้องที่ปิดไว้ไม่มีการระบายอากาศ เตาเผาขนาดใหญ่ เป็นต้น อะไร คือ สาเหตุของการเสียชีวิต ขณะทำงานในสถานที่อับอากาศ การ ทำงานในสถานที่ อับอากาศเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ได้ง่าย เนื่องจากการหายใจ เอาก๊าซพิษที่คงตกค้างอยู่ในสถานที่นั้น หรีอก๊าชพิษเกิดขี้นจากการเข้าไปทำงานในถัง หรือการขาดออกชิเจน นอกจากนี้ยังมีภัยที่เกิดจากการระเบิดและอัคคีภัย .... ลองดาวน์โหลดไปอ่านต่อกันนะครับ เนื้อหาแค่ 2 หน้า แต่ก็มีประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในที่อับอากาศครับ


รายละเอียด
 
เข้าชม : 6197 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 4140 ครั้ง
แผ่นพับเรื่อง 6 สิ่งที่ต้องมีในการทำงานในที่อับอากาศให้ปลอดภัย โดย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน


รายละเอียด
 
เข้าชม : 7689 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 4663 ครั้ง
แผ่นพับเรื่อง สารเคมีอันตราย เมื่อใช้ต้องระวัง โดย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3731 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2241 ครั้ง
ป้ายเตือนและระบบล็อค ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง โดย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน Log Out Tag Out


รายละเอียด
 
 
123
 
 
 

เว็บบอร์ด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน
 
บล็อกความปลอดภัยในการทำงาน
เรื่องราว ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ในอาชีพ จป.
Ads by Thai Safety Work