เข้าชม : 5639 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3192 ครั้ง, หมวดหมู่ : แบบอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
เป็นการดำเนินงานด้วยวิธีทางวิศวกรรมและบริหารจัดการที่จะวิเคราะห์ว่ามีอันตรายใดบ้างในระบบที่วิเคราะห์นั้น แล้วทำการป้องกันควบคุมอันตรายที่จะทำให้คนบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สินเสียหาย ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 6136 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3027 ครั้ง, หมวดหมู่ : แบบอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
กิจกรรม CCCF นั้นมุ่งหวังให้พนักงานทุกคน สังเกตและค้นหาอันตรายจากงานที่ตนเองปฏิบัติ ซึ่งงานที่กระทำนั้นอาจมีหลายๆงานด้วยกันในแต่ละวัน รวมถึงงานในวันหยุด โดยให้พิจารณาให้ครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ 1.งาน Routine (งานประจำ) เป็นงานตามสายการผลิตที่กระทำเป็นประจำ 2.งาน( Low frequency job ) คือ งานที่นานๆ จะทำซักครั้งหนึ่ง เช่น งานทดลองการผลิต , งานทดสอบเครื่องจักร , งานติดตั้งหรือปรับแต่งเครื่องจักร ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 8382 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 4557 ครั้ง, หมวดหมู่ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการฝึกเพื่อหยั่งรู้อันตราย KYT - เควายที (KYT) คืออะไร - วิธีการฝึก - เป้าหมายของกิจกรรมหยั่งรู้อันตราย - การใช้ KY 3 ระดับ และ อื่นๆ หากท่านสนใจข้อมูลเหล่านี้ ลองดาวน์โหลดไปอ่านกันครับ ขอบคุณ พี่หนุ่ม หรือ คุณ daddy จาก http://forums.thaisafetywork.com มากครับ ที่สละเวลามาแสกนหนังสือ เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้กัน ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 7980 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 5492 ครั้ง, หมวดหมู่ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ คู่มือการจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ - Manual For OrganisingSafety and Health Traing in Enterprise โดย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน ต้องขอบคุณ พี่หนุ่ม หรือ คุณ daddy จาก http://forums.thaisafetywork.com มากครับ ที่สละเวลามาแสกนหนังสือ เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้กัน...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 14757 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 5587 ครั้ง, หมวดหมู่ : แผ่นพับ ใบปลิว
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ศึกษาเพื่อป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 12142 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 5457 ครั้ง, หมวดหมู่ : โปสเตอร์ความปลอดภัย
โปสเตอร์ความปลอดภัย ระมัดระวังอันตรายในการใช้เครื่องมือ ใช้ติดเพื่อเตือนสติให้พนักงานที่ทำงานโดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เกิดความระมัดระวัง ในการที่จะทำงานด้วยความปลอดภัย...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5266 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1987 ครั้ง, หมวดหมู่ : โปสเตอร์ความปลอดภัย
โปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำอาหาร ใช้สำหรับติดในห้องครัว หรือโรงอาหาร เพื่อย้ำเตือนให้ระมัดระวังอันตรายในการทำอาหาร...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5161 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3199 ครั้ง, หมวดหมู่ : แบบอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
เอกสาร PDF อบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในหัวข้อ การวัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน หากไม่มีการวัดผลการทำงานแล้ว การทำงานก็เป็นไปแบบไร้ทิศทาง ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1636 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 647 ครั้ง, หมวดหมู่ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาวะความดันโลหิตสูง ถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีการระบาดทั่วโลก เป็นเพชฌฆาตเงียบ เนื่องจากการดำเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานานและในช่วงแรก จะไม่แสดงอาการใดๆ ทาให้ผู้เป็นโรคไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคแล้ว กว่าจะรู้ว่าเป็นโรคบางราย ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้ว โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่มียารักษาให้หายขาด ปัจจุบันคนทั่วโลกเป็นโรคความดันโลหิตสูง ๑.๕ พันล้านคน และเสียชีวิตจากการเป็นโรค...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2257 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 981 ครั้ง, หมวดหมู่ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โรคฉี่หนู เป็นโรคที่มีหนูเป็นตัวแพร่โรคที่สำคัญ เชื้อโรคที่ออกมากับปัสสาวะหนูจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังหรือบนพื้นดินที่ชื้นแฉะได้นาน ประชาชนที่เดินลุยน้ำ ย่ำโคลนอาจติดเชื้อโรคนี้ได้ จึงควรป้องกันโรคนี้โดยการสวมรองเท้าบู๊ทยาง หรือสวมรองเท้าถุงพลาสติก...


รายละเอียด
 
 
1234 ... 16
 
 
 

เว็บบอร์ด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน
 
บล็อกความปลอดภัยในการทำงาน
เรื่องราว ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ในอาชีพ จป.
Ads by Thai Safety Work