Intellicone อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับผู้ที่ทำงานบนท้องถนน

ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานสร้าง ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง ถนน เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานสูง เพราะอาจมีรถคันหนึ่งคันใดพุ่งเข้าชนได้ ดังนั้นแล้ว สิ่งที่จะต้องทำเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติ คือ การกั้นพื้นที่ เพื่อไม่ให้รถผ่านเข้ามาในเขตบริเวณที่มีการทำงาน การกั้นพื้นที่ที่ดีที่สุด วัตถุที่ป้องกันควรจะมีความแข็งแรงทนทาน สามารถดูดซับแรงเคลื่อนที่ของรถได้ในระดับหนึ่ง เช่น แท่งคอนกรีต หรือแผงกั้นที่ทำจากไฟเบอร์ แต่อย่างไรก็ตามบางส่วนของพื้นที่ทำงาน อาจไม่สามารถกั้นด้วยวัตถุที่แข็งแรงได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีผู้ที่คิดค้นเทคโนยีมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่สวมไว้กับกรวยจราจร มีชื่อว่า Intellicone   Intellicone ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ ด้วยการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย  ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อกรวยจราจรอันหนึ่งซึ่งติดตั้ง Intellicone ถูกชน กรวยจราจรที่ติดตั้งระบบ Intellicone แบบเสียงเตือน ก็ส่งเสียงดังขึ้น ไม่ใช่เฉพาะจากอุปกรณ์ที่โดนชน แต่เป็นตัวอื่น ๆ ด้วย เช่นเดียวกัน หากติด Intellicone แบบสัญญาณไฟเตือน ไฟก็จะปรากฏขึ้น   เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ลองดูในคลิปวีดีโอด้านล่าง

PDCA กับ OHSAS 18001

OHSAS 18001 ใช้เครื่องมือการจัดการที่เรียกว่าวงจร PDCA PDCA เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ช่วยให้องค์กร สร้าง ดำเนินการ และรักษา นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บนพื้นฐานของความเป็นผู้นำในการจัดการระดับสูง และความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการจัดการความปลอดภัย PDCA ประกอบไปด้วย Plan กำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการอันจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ นโยบาย OH&S ขององค์กร Do ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนด Check ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบาย OH&S ,วัตถุประสงค์ ,กฏหมาย ,ข้อกำหนด และรายงานผลการปฏิบัติ Act ปรับปรุงการดำเนินการ OH&S อย่างต่อเนื่อง   แต่ละขั้นตอนของ PDCA กับ OHSAS 18001 Plan ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการ – กำหนดนโยบาย OH&S – วางแผนการชี้บางอันตราย ,ประเมินความเสี่ยง และการกำหนดวิธีควบคุม – จำแนกรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ – วางแผนฉุกเฉิน และ การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ –… Read More »

OHSAS 18000 คืออะไร

OHSAS 18000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่ง OHSAS 18000 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 18001 และ 18002 OHSAS 18001 เป็นการประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ซึ่งถือเป็นซีรีย์หนึ่งของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย OHSAS 18001 ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในการรับรองและประเมินมาตรฐานความปลอดภัย โดยเขียนขึ้นมาจากความร่วมมือกันของสมาคมชั้นนำที่เชี่ยวชาญในด้านการกำหนดมาตรฐานสากล ,สมาคมที่ได้รับการรับรอง และผู้ชำนาญการพิเศษ สาเหตุที่ต้องร่วมกันร่างข้อกำหนดออกมา ก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในภายหลัง ผู้เข้าร่วมประชุมในการออกแบบระบบ มีดังนี้ * National Standards Authority of Ireland * Standards Australia * South African Bureau of Standards * British Standards Institution *… Read More »

ทฤษฏีโดมิโนของHeinrich กับ การหยุดอุบัติเหตุ

ตามทฤษฏี โดมิโน ของ Heinrich ที่มีมาเนิ่นนานแล้ว การบาดเจ็บในที่ทำงาน จะมีปัจจัยต่อเนื่องเหมือนดังโดมิโนที่เรียงต่อกัน 5 ตัว ดังนี้ + โดมิโน ตัวแรกคือ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของบุคคล + โดมิโน ตัวที่สอง คือ ตัวตนของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคคลิกภาพ ทัศนคติ อุปนิสัย ฯลฯ + โดมิโน ตัวที่สาม คือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย + โดมิโน่ ตัวที่สี่ คือ อุบัติเหตุ + โดมิโน่ ตัวสุดท้าย คือ การบาดเจ็บ ใจความสำคัญของทฤษฎี โดมิโน คือ ถ้าเราไม่อยากให้โดมิโนตัวสุดท้ายล้ม ซึ่งก็คือการบาดเจ็บเกิดขึ้น เราจะต้องหยุดโดมิโนตัวก่อนหน้านั้นไม่ให้ล้ม + ถ้าไม่อยากให้มีการบาดเจ็บ ล้มตาย ก็อย่าให้มีอุบัติเหตุ + ถ้าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุก็อย่าให้มีการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อย่าให้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย + ถ้าไม่อยากให้มีการกระทำที่ไม่ปลอดภัย… Read More »

สร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ลด near miss ยับยั้งอุบัติเหตุ

3000-300-29-1 ไม่ใช่ตัวเลขใบ้หวยงวดหน้าจากอาจารย์ดัง แต่นี่คือรูปแบบสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งพบว่า ในทุก ๆ 3000 ครั้งที่มนุษย์มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัย จะก่อให้เกิดเหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง ในทุก ๆ เหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง และในอุบัติเหตุ 29 ครั้ง จะมีอยู่ 1 ครั้งที่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงมาก   จากโมเดลนี้ เราจะพบได้ว่า พฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในส่วนฐานราก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอุบัติเหตุ ฉะนั้นแล้วหากสามารถปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับทุกคน ก็จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร เป็นผลให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่จะถึงนี้ เว็บไซต์ thaisafetywork.com ได้ร่วมกับบริษัท พอสสิเบิล แอตติจูด จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง BBS Behavior Based Safety) การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ที่โรงแรมเซนต์ เจมส์ กรุงเทพ งานนี้ท่านไหนที่สนใจ… Read More »

BBS (Behavior Based Safety) สร้างกำไรให้บริษัท

ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1987 บริษัท Aluminum Company of America ที่มีชื่อย่อว่า Alcoa เปิดตัวซีอีโอคนใหม่ ชื่อ Paul O’Neill ณ โรงแรมในแมนฮัตตัน มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน จำนวนมากเข้าร่วมงาน Paul O’Neill ถูกเชิญขึ้นเวที เพื่อกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน สิ่งที่ผู้บริหารคนใหม่พูด สร้างความงุนงงให้กับทุกคน เขาเริ่มพูดเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน “ผมจะกล่าวถึงความปลอดภัยของพนักงาน Alcoa ,ในแต่ละปีมีผู้ปฏิบัติงานของ  Alcoa จำนวนมากบาดเจ็บ ซึ่งทำให้พวกเขาและบริษัทสูญเสียชั่วโมงการทำงาน” “ผมตั้งใจจะเปลี่ยนบริษัท Alcoa ให้เป็นบริษัทที่มีความปลอดภัยสูงสุด อัตราการบาดเจ็บเป็นศูนย์” ถึงตอนนี้ทุกคนในห้องประชุมเริ่มสับสน และไม่เข้าใจว่า ทำไม O’Neill ไม่พูดเรื่องผลกำไร ทำไม O’Neill ไม่พูดเรื่องกลยุทธการตลาด ทำไม O’Neill ไม่พูดเรื่องรูปแบบใหม่ของการลงทุน ทำไม O’Neill ไม่พูดเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ในที่สุดผู้ฟังบางคนก็ทนไม่ไหว จึงยกมือถามเรื่อง… Read More »

เกมความปลอดภัย ค้นหาและแก้ไขอันตราย จาก OSHA

การฝึกสอนในยุคใหม่ มีการพัฒนาไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสนุกสนาน ทำให้การเรียนรู้น่าสนใจไม่น่าเบื่อ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เป็นอีกหนึ่งในหัวข้อการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดเยอะ กฏหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก ซึ่งยากต่อการจดจำทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ OSHA ซึ่งเป็นหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้สร้างเครื่องมือฝึกอบรมขึ้นมาเป็นเกมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย (คอมพิวเตอร์บางเครื่อง อาจจะต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินบางตัว จึงเล่นได้) เริ่มเล่นเกม จะมีโหมดให้เลือกเล่น อยู่ 3 โหมด OSHA Visual Inspection Training เป็นโหมดฝึกให้เราตรวจสอบอันตรายจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะมี – เลื่อยแท่น – เครื่องผสม – นั่งร้าน – งานบนที่สูง โหมดนี้น่าจะเล่นง่ายที่สุดแล้ว เป็นการฝึกให้เรารู้จักค้นหาอันตราย วิธีเล่นคือ เกมจะมี check list(รายการ) อันตราย มาให้ทางด้านขวามือ ซึ่งบางข้อก็เป็นอันตรายที่น่าจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ ส่วนบางข้อไม่ใช่อันตรายที่มีอยู่ วิธีค้นหาว่าสิ่งไหนบ้างที่น่าจะเป็นอันตราย จะมีอยู่ 3… Read More »

SLAM เทคนิค ช่วยลดอุบัติเหตุ

SLAM เทคนิค เป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงาน ระลึกถึงความปลอดภัยทุกครั้ง ที่จะลงมือทำงาน ซึ่งหากเราสามารถปลูกฝังแนวคิดนี้ให้พนักงานปฏิบัติเป็นนิสัยอยู่เสมอก็จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ SLAM เทคนิค คือ อะไร คำว่า SLAM มาจากการรวมตัวของอักษรย่อ ดังนี้ S มาจาก Stop แปลว่า หยุด หยุดก่อนที่จะทำงาน ให้ถามตัวเองว่า – นี่คืองานใหม่ที่เพิ่งทำหรือไม่ – มีสิ่งใดในงานที่เปลี่ยนไปหรือไม่ – ครั้งสุดท้ายที่ทำงานเป็นอย่างไร – จำเป็นต้องอบรมเพิ่มหรือไม่ การหยุดเป็นกระบวนการเริ่มต้นของจิตใจที่ใช้พิจารณางานที่ทำอยู่   L มาจาก Look แปลว่า ดู ดูรอบ ๆ ก่อนและหลัง ทำงาน – ดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น บันไดที่ชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการ์ด – ค้นหาอันตรายในแต่ละขั้นตอน – ประเมินว่าจะแก้ไขอันตรายที่พบอย่างไร ในที่ทำงาน ให้พนักงานช่วยกันดู และค้นหาอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้น   A… Read More »

Ford Pinto Memo : เมื่อชีวิตสำคัญน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของบริษัท

เรามักจะได้ยินข่าวการเรียกรถยนต์กลับคืนเสมอทั้งจากค่ายรถญี่ปุ่น ยุโรป หรืออเมริกาก็ตาม เมื่อพบว่ามีข้อบกพร่องบางประการเกิดขึ้นกับรถยนต์แต่ละรุ่น นั่นเป็นเพราะว่าค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ในปัจจุบันต่างได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตว่า ชีวิตมนุษย์ไม่อาจทดแทนได้ด้วยเงิน ซึ่งนับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการเรียกรถกลับคืนมาปรับปรุงซ่อมแซมมากมายก็ตาม ในอดีตมีบทเรียนของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเลือกต้นทุนโดยคำนึงถึงการเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แทนที่จะเลือกความปลอดภัยของผู้ใช้รถ  เรารู้จักเรื่องนี้กันในชื่อที่เรียกว่า บันทึกของฟอร์ด พินโต (Ford Pinto Memo) เรื่องนี้เริ่มต้นที่บริษัท ฟอร์ด ได้ผลิตรถยนต์รุ่น pinto ขึ้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1970 รถยนต์รุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีถังเก็บน้ำมันอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ซึ่งหากรถถูกชนท้ายอย่างแรง จะทำให้ถังเก็บเชื้อเพลิงระเบิด มีหลักฐานว่าบริษัทฟอร์ดทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี จากเอกสารของวิศวกรออกแบบรถที่แนะนำให้ทางบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม การป้องกันการระเบิดด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไป จะทำให้บริษัทฟอร์ดต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นประมาณ $11 ต่อรถ 1 คัน ซึ่งผู้บริหารบริษัทของฟอร์ดมีมติว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ประมาณการแล้ว หากบริษัทฟอร์ดตัดสินใจเรียกรถยนต์กลับคืนมาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเข้าไป ฟอร์ดขายรถไปได้ ประมาณ 12.5 ล้านคัน ต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเข้าไปอยู่ที่ $11 ต่อคัน บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด $137.5 ล้านเหรียญสหรัฐ   จากการคำนวนตัวเลขทางคณิตศาสตร์บริษัทฟอร์ดประมาณว่า หากมีรถยนต์เกิดไฟไหม้ 2100 คัน มีผู้เสียชีวิตประมาณ… Read More »

คนอ้วนเสี่ยงตายจากอุบัติเหตุรถชนมากกว่าคนผอม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา คนขับรถที่อ้วนมีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนมากกว่าคนขับรถที่มีน้ำหนักตัวปกติ  ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้นั่นเอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในอเมริกา ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเกือบ 200,000 คน  พบว่าชาวอเมริกันที่มีน้ำหนักตัวปกติจะคาดเข็มขัดนิรภัยมากกว่าคนอ้วน 66 เปอร์เซ็นต์ ดอกเตอร์  Dietrich Jehle (รองประธานการแพทย์ฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก) กล่าวว่า “รถทุกคันควรจะถูกออกแบบให้การคาดเข็มขัดนิรภัยสะดวกกว่าเดิม ถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะอ้วนก็ตาม” “เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะเพิ่มอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในกลุ่มคนอ้วน เพราะเป็นวิธีซึ่งดีที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน” “มาตรฐานความปลอดภัยที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำหนดไว้เมื่อช่วงทศวรรษ 1960 (ซึ่งเวลานั้นคนอเมริกันยังไม่อ้วนมาก) คือ เข็มขัดนิรภัยนรถต้องรองรับครอบคลุมถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัว 215 ปอนด์ แต่บริษัทผู้ผลิตรถหลายรายก็มักจะสร้างไว้เกินกว่ามาตรฐาน ถึงกระนั้นคนอ้วนก็ยังรู้สึกอึดอัดกับการคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ดี” Jehle ยังเล่าต่อว่า “จากการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้พบว่าผู้เป็นโรคอ้วนจะเสียชีวิตจากจากอุบัติเหตุรถชนมากกว่าคนทั่วไป 56 % และเข็มขัดนิรภัยสามารถลดการเสียชีวิตจากรถชนได้ถึง 45%” เพื่อชี้ชัดว่าความอ้วนเชื่อมโยงกับการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ดอกเตอร์  Dietrich Jehle ได้สืบข้อมูลสถิติอุบัติเหตุย้อนหลังตั้งแต่ปี 2003 – 2009 และพบว่า ผู้ที่อ้วนมาก (ค่า bmi เกิน 40 ) จะสวมเข็มขัดนิรภัยน้อยกว่าผู้ที่อ้วนปานกลาง 23% ,สวมเข็มขัดนิรภัยน้อยกว่าผู้ที่อ้วนเล็กน้อย 39%